Профил на купувача

ОБ-16 с предмет: “Електрически и електромеханичен ремонт на асинхронни електродвигатели, потопяеми и сух монтаж помпени агрегати и преносими помпи” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 01.07.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад