Профил на купувача

ОБ-14 с предмет: " Машинно почистване (машинно метене и машинно измиване) на части от производствената площадка на ПСОВ - Пловдив" Файлове Дата на създаване на преписката: 20.07.2018
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад