Профил на купувача

2020-ОП-1-19„Консултантска услуга по изготвяне на ОСИП и упражняване на строителен надзор за подобект „Реконструкция и изграждане на канализационна мрежа на гр. Хисаря – ЕТАП IА” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 08.06.2020
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад