Профил на купувача

2020-ОБ-15“Доставка на офис обзавеждане за обезпечаване на нуждите на Екипа за управление на проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи в обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив, България” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 11.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад