Профил на купувача

2020-ОБ-12:Извършване на строително – монтажни работи за нуждите на „ВиК“ ЕООД - Пловдив по две обособени позиции: Обособена позиция А: „Изграждане на уличен водопровод Ø160 в обхвата на общински път по КК на с. Радиново, общ. Марица, обл. Пловдив” и „Изграждане на довеждащ водопровод PE-HD Ø160 по общински улици, землище с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив”; Обособена позиция Б: „Ремонт на участък от тласкателен водопровод от ПС „Дъбене” в град Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив”. Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 05.06.2020
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад