Профил на купувача

2019-ОПО-4-14-„Въоръжена и невъоръжена охрана на обекти на „ВиК” ЕООД – Пловдив в град Пловдив и област Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 18.11.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад