Профил на купувача

2019-ОП-1-04 с предмет:“Доставка, монтаж, пломбиране и укрепване на водомери и елементи от водомерен възел от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 14.06.2019
Решения и Обявления Преглед
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Решение за избор на изпълнител Преглед
Описание Преглед
« назад