Профил на купувача

2019-ОБ-23-“Осъществяване на мониторинг по радиологични показатели на водата предназначена за питейно-битови цели” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 14.11.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад