Профил на купувача

2019-ОБ-17:„Доставка на механични филтри за водомери от DN15 до DN200 mm, за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 20.09.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад