Профил на купувача

2019-ОБ-04:Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на специално работно облекло, непромокаеми дрехи и друго предпазно облекло, по приложена примерна спецификация Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 14.05.2019
Документация Преглед
Образци Преглед
Разяснения Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Описание Преглед
« назад