Профил на купувача

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под №9075529 на 02.05.2018 г.  и е видима на следния адрес:

http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075529

Информация за удължаване на срока е публикувана в електронната страница на РОП под № 9075836 на 09.05.2018 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9075836
« назад