Профил на купувача

Информация за удължен срок е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071745 на 20.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071745

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9071515 на 13.12.2017 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9071515« назад