Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099909 на 19.06.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099909

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9099326 на 09.06.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9099326« назад