Профил на купувача

Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098552 на 07.05.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098552

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9098296 на 27.04.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9098296« назад