Профил на купувача

Обявата е прекратена считано от 13.04.2020 г. съгласно мотиви посочени в Съобщението за прекратяване - раздел "Съобщения/Становища".Информация за удължен срок за подаване на оферти е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097795 на 30.03.2020 г. и е видима на следния адрес: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097795 

Информация за обявата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9097403 на 20.03.2020 г. и е видима на следния адрес:http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9097403
« назад