Профил на купувача

Всички действия по процедурата се спират поради искане за налагане на временна мярка "Спиране" и образувано производство КЗК/971/2019, за което Възложителят е уведомен на 25.11.2019 г.

Процедурата е публикувана в електронната страница на РОП с идентификационен номер 00197-2019-0011 на 21.10.2019 г. 


« назад