Профил на купувача

Отварянето на офертите ще се проведе на 15.11.2016 г. от 10,00 часа в Заседателната зала 09.11.2016, 16:21
Договор Ю-01-138/16.12.2016 г. е прекратен на 30.10.2017 г. поради изчерпване на стойността и на основание предложение пето от т. 6.1. от раздел "Прекратяване" 28.11.2017, 13:54
« назад