Профил на купувача

Техническа спецификация 15.04.2020, 10:38
Документация инженеринг 15.04.2020, 10:38
Проект на договор 15.04.2020, 11:04
Критерии за оценка и Методика 15.04.2020, 11:04
Мотиви за неприлагане на станд. документи 15.04.2020, 11:04
част Водоснабдяване 15.04.2020, 15:33
част Геодезия 15.04.2020, 15:33
част Геология 15.04.2020, 15:33
ПУП 15.04.2020, 15:33
част Пожарна безопасност 15.04.2020, 15:33
част Пътна – временна организация на движение 15.04.2020, 15:33
Променена документация инженеринг 05.05.2020, 10:13
Променен проект на договор 05.05.2020, 10:13
Променени критерии за оценка и методика 05.05.2020, 10:13
Променена обяснителна записка по част Водоснабдяване 05.05.2020, 10:13
« назад