Профил на купувача

Съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗОП уведомяваме участника "Булпласт" ООД, че Решението за прекратяване на процедурата ЗОП-05/23.03.2020 е публикувано в досието на поръчката в Профил на купувача. 25.03.2020, 10:02
« назад