Профил на купувача до 15.04.16 г.

ПП-5: : „Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация” Линк към АОП Дата на създаване на преписката: 02.02.2016
Документация Преглед
Образци Преглед
Протоколи Комисия Преглед
Договор / Споразумения Преглед
Съобщения/Становища Преглед
Описание Преглед
« назад