Профил на купувача до 15.04.16 г.

Поканата е публикувана в електронната страница на РОП под № 9035611 на 05.11.2014 г. 

Документация и образци за конкретната покана са достъпни в прикачените файлове.« назад