Профил на купувача до 15.04.16 г.

Информация за изпълнен договор по обособена позиция Д) Автоматични поплавък вентили от поръчка с уникален идентификационен номер в РОП 00197-2012-0022 и предмет: Доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив на водопроводна арматура по следните обособени позиции: А) Чугунени шибърни тротоарни спирателни кранове; Б) Чугунени сферични тротоарни спирателни кранове; В) Полиацетатни шибърни тротоарни спирателни кранове; Г) Регулатори на налягане; Д) Автоматични поплавък вентили” е изпратена в РОП с наш изх. № 03-00-1862 от 01.06.2015 г. « назад