Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договар Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактури на 06.04.2015 г. в размер на 3376,10 лв., с ДДС, на 24.04.2015 г. в размер на 975,01 лв., с ДДС, на 30.04.2015 г. в размер на 1711,15 лв., с ДДС. 19.05.2015, 14:48
Договар Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 03.06.2015 г. в размер на 4 455.37 лв., с ДДС и на 23.06.2015 г. в размер на 100.27 лв. 17.07.2015, 11:58
Договар Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 21.07.2015 г. в размер на 3736,46 лв., с ДДС 11.08.2015, 15:08
Догов0р Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.08.2015 г. в размер на 2053.04 лв. и на 28.08.2015 г. в размер на 264.91 лв. 16.09.2015, 13:10
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 06.10.2015 г. в размер на 3609.81 лв.,на 12.10.2015 г. в размер на 147.87 лв., на 14.10.2015 г. в размер на 2593,53 лв., на 16.10.2015 г. в размер на 1252,82 л 16.11.2015, 15:08
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 04.11.2015 г. в размер на 935,32 лв.,на 12.11.2015 г. в размер на 1486,89 лв. 16.12.2015, 15:47
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.12.2015 г. в размер на 1447,00 лв.,на 11.12.2015 г. в размер на 371,67 лв., на 17.12.2015 г. в размер на 663,13 лв. 15.01.2016, 14:01
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 19.01.2016 г. в размер на 6739,06 лв. 15.02.2016, 15:27
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 26.02.2016 г. в размер на3748,40 лв. 17.03.2016, 10:25
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 02.03.2016 г. в размер на 802,41 лв. 19.04.2016, 12:50
Договoр Ю-01-11/12.02.2015 г. с фирма "Стопел" ЕООД - Пловдив - плащане по фактура на 01.04.2016 г. в размер на 2054,96 лв., на 27.04.2016 г. в размер на 4107,36 лв. 14.05.2016, 11:42
« назад