Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 14.01.2015 г. (сряда) от 11.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 09.01.2015, 14:16
Информация за сключен договор е изпратена под номер 03-00-430/06.02.2015 г. в АОП 06.02.2015, 09:13
Обявление за предсрочно прекратен договор е изпратена в РОП под № 03-00-4337/04.09.2017 г. 04.09.2017, 09:57
« назад