Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 02.04.2015 г. в размер на 3633,12 лева, на 24.04.2015 г. в размер на 4583,08 лева и на 30.04.2015 г. в размер на 4512,26 лева с ДДС. 19.05.2015, 14:43
Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 24.06.2015 г. в размер на 4 153.38 лева и на 24.04.2015 г. в размер на 3 071.76 лева с ДДС. 17.07.2015, 12:41
Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 06.08.2015 г. в размер на 3645.19 лева и на 14.08.2015 г. в размер на 194.04 лева и на 24.08.2015 г. в размер на 3714.72 лв., с ДДС. 16.09.2015, 13:15
Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 05.10.2015 г. в размер на 2504,88 лева с ДДС. 16.11.2015, 16:05
Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 04.11.2015 г. в размер на 3545,10 лева с ДДС, на 13.11.2015 г. в размер на 404,76 лв., на 19.11.2015 г. в размер на 8280,48 лв. 16.12.2015, 16:12
Договор Ю-01-128/09.12.2014 г. с фирма ЕТ "Екобелан - Иван Желязков" - Асеновград - плащане по фактури на 02.12.2015 г. в размер на 5761,80 лева, на 23.12.2015 г. в размер на 6937,49 лв. 15.01.2016, 13:35
« назад