Профил на купувача до 15.04.16 г.

Cъгласно разпоредбите на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че: Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 15.01.2015 г. (четвъртък) от 10.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 12.01.2015, 09:18
Информация за сключен договор е изпратена с изх. № 03-00-547/16.02.2015 г. до Регистър обществени поръчки 16.02.2015, 10:18
Информация за изпълнен договор е изпратена в АОП под номер 03-00-1497/01.04.2016 г. Договорът се счита за изпълнен на основание т. 5 от Раздел първи "Предмет на договора" поради изтичане на срока му. 01.04.2016, 11:31
« назад