Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 16.08.2016 г. (вторник) от 09.00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 10.08.2016, 15:04
Резултати от оценката на офертите на допуснатите участници по критериите за оценка за обособена позиция А: 1. „Вокимекс” ООД – Пловдив – 20.00 точки; 2. “Маяк М” АД – Бургас – 10.00 точки 10.08.2016, 15:04
Резултати от оценката на офертите на допуснатите участници по критериите за оценка за обособена позиция Б: 1. „Вокимекс” ООД – Пловдив – 20.00 точки; 2. “Маяк М” АД – Бургас – 10.00 точки 10.08.2016, 15:04
« назад