Профил на купувача до 15.04.16 г.

Ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена на 14.06.2016 г. (вторник) от 09,30 часа в Заседателната зала 09.06.2016, 09:40
Информация за сключен договор е изпратена до АОП с наш изх. № 03-00-3206/07.07.2016 г. 07.07.2016, 09:59
« назад