Профил на купувача до 15.04.16 г.

Паричната гаранция за участие на "Мултиком" ООД е освободена на 07.07.2016 г. съгласно разпоредбата на чл. 62, ал. 1 от ЗОП 07.07.2016, 13:28
Паричната гаранция за изпълнение на договора на "Мултиком" ООД е освободена на 07.10.2019 г. поради изтичане срока на действие на договора. 07.10.2019, 15:52
« назад