Профил на купувача до 15.04.16 г.

Отварянето на офертите ще се проведе при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП на 10.11.2015 г. от 10,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 06.11.2015, 08:35
Ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени на 04.12.2015 г. (петък) от 09,00 часа в Заседателната зала на Дружеството. 30.11.2015, 13:41
Информация за сключени договори е изпратена в АОП под номер 03-00-174/15.01.2016 г. 15.01.2016, 09:25
Обявление за изпълнен договор по позиция А е изпратен в РОП с наш изх. № 03-00-778/09.02.2018 г. 09.02.2018, 13:31
Обявление за изпълнен договор по поз. Б е изпратен в РОП с наш изх. № 03-00-1107/22.02.2018 г., а за поз. Г с номер 03-00-1108/22.02.2018 г. 22.02.2018, 10:49
« назад