Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-127/22.12.2015 г. с фирма „Български пощи” ЕАД - плащане на 10.02.2016 г. по фактура в размер на 11153,82 лева с ДДС. 17.03.2016, 10:15
Договор Ю-01-03/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 10.02.2016 г. по фактура в размер на 555,90 лева с ДДС. 17.03.2016, 10:15
Договор Ю-01-04/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 10.02.2016 г. по фактура в размер на1136,40 лева с ДДС. 17.03.2016, 10:15
Договор Ю-01-127/22.12.2015 г. с фирма „Български пощи” ЕАД - плащане на 14.03.2016 г. по фактура в размер на 22071,73 лева с ДДС. 19.04.2016, 12:59
Договор Ю-01-03/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 16.03.2016 г. по фактура в размер на 1346,70 лева с ДДС. 19.04.2016, 12:59
Договор Ю-01-04/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 16.03.2016 г. по фактура в размер на 3636,80 лева с ДДС. 19.04.2016, 12:59
Договор Ю-01-127/22.12.2015 г. с фирма „Български пощи” ЕАД - плащане на 15.04.2016 г. по фактура в размер на 21950,83 лева с ДДС. 14.05.2016, 11:54
Договор Ю-01-03/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 07.04.2016 г. по фактура в размер на 4118,30 лева с ДДС. 14.05.2016, 11:54
Договор Ю-01-04/08.01.2016 г. с фирма „Изипей” АД - плащане на 07.04.2016 г. по фактура в размер на 1097,40 лева с ДДС. 14.05.2016, 11:54
Договор Ю-01-01/13.01.2016 г. с „Транскарт Файненшъл Сървисис” ЕАД - плащане на 08.04.2016 г. в размер на 32,52 лв., с ДДС. 14.05.2016, 11:54
« назад