Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор КС-02-05/25.08.2015 г. с фирма "Сиенит Строителна Група" ЕООД - Пловдив - плащане на 27.08.2015 г. по фактура в размер на 126067.12 лв., с ДДС. 16.09.2015, 12:53
« назад