Профил на купувача до 15.04.16 г.

Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури в размер в лева, с ДДС - на 01.07. - 269,14 ; на 15.07. - 1707,62; на 24.07. - 1456,88. 11.08.2015, 15:07
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури в размер в лева, с ДДС - на 12.08. - 4376.03; на 24.08. - 733.91; на 28.08. - 918,16. 16.09.2015, 12:46
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 14.09.2015 г.в размер на 917,91 лева, с ДДС 16.10.2015, 11:31
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 06.10.2015 г.в размер на 1170,29 лева, с ДДС, на 14.10.2015 г. в размер на 1560,51 лв., с ДДС, на 22.10.2015 г. в размер на 7004,59 лв., с ДДС. 16.11.2015, 15:16
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 06.11.2015 г.в размер на 840,56 лева, с ДДС, на 19.11.2015 г. в размер на 1333,98 лв., с ДДС, на 20.11.2015 г. в размер на 1737,11 лв., с ДДС, на 25.11 16.12.2015, 15:55
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 17.12.2015 г.в размер на 2251,91 лв., на 23.12.2015 г. в размер на 1239,92 лв. 15.01.2016, 14:23
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 15.01.2016 г.в размер на 1221,35 лв., на 21.01.2016 г. в размер на 3407,78 лв., на 25.01.2016 г. в размер на 345,64 лв. 15.02.2016, 15:15
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 05.02.2016 г. в размер на 315,02 лв., на 19.02.2016 г. в размер на 914,02 лв. 17.03.2016, 10:24
Договор Ю-01-57/24.06.2015 г. с фирма "Авангард консулт" ЕООД - Пловдив плащане по фактури на 01.04.2016 г. в размер на 842,14 лв., на 08.04.2016 г. в размер на 380,35 лв., на 15.04.2016 г. в размер на 897,18 лв. 14.05.2016, 11:37
« назад