Свободни позиции за работа

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД” – ПЛОВДИВ

 Търси да назначи хидрогеолог.

  Изисквания:

  • Висше образование – МГУ специалност „Хидрогеология и инженерна геология” – ХИГ или „Геология” с познания в хидрогеологията
  • Професионален опит най - малко 3 години
  • Кандидатите да притежават свиделство за правоспособност за шофьор категория В

  Необходими документи за кандидатстване:

  • Заявление за започване на работа
  • CV
  • Копие от диплома за завършено образование

 Документите ще се приемат в Деловодството на „ ВиК  ЕООД” гр. Пловдив на адрес бул. „ Шести септември” 250 до 06.06.2014г.