СЪОБЩЕНИЕ

"ВиК" ЕООД Пловдив съобщава на своите потребители от гр. Асеновград, че във връзка с възникналите аварии при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" на ул."Княз Борис I-ви" и последвалото нарушаване на водоподаването в района на ремонтната дейност, за битово-питейните нужди на населението ще бъде позиционирана водоноска на паркинга на МБАЛ Асеновград и друга водоноска в района на пазара.