УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 (КОРОНА ВИРУС)

Уважаеми клиенти,

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (корона вирус) на територията на Република България, предприетите от Правителството мерки за защита от вируса и обявеното извънредно положение на територията на страната ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че грижата за клиентите и доставката на ВиК услугите е първостепенно задължение на дружеството, което осигурява адекватни условия за поддържане на личната и обществената хигиена, както и задоволяване на производствените нужди на фирмите, общинската и държавна администрация и публичния сектор на стопанството.

Потребителите на услугите, могат да заплащат задълженията си като се възползват от всички обявени начини за плащане чрез касите на дружеството, пощенските клонове, банкови плащания, ePay, Transcard и FastPay.

ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че за времетраенето на извънредното положение се ограничава извършването на някои административни услуги, в това число обработката на документи за партиди по време на строителство, заявления за становища и др. документи, свързани с технически услуги. Няма да се приемат за обработка и заявления и жалби, свързани с проверки по домовете и обектите на клиентите. В клиентските центрове в градските и извънградските райони ще се приемат само заявления за промяна на партиди, а в Центъра за работа с клиенти на територията на административния кампус и заявления за разсрочено плащане.

За оптимално отчитане на потребените ВиК услуги от клиентите на дружеството за времетраенето на извънредното положение при ограничаване и недопускане на контактно разпространение на заразата, ВиК Оператор – гр. Пловдив Ви уведомява, че инкасирането на водомерите на клиентите ще се извършва служебно, по правилата на Общите условия на ВиК Оператор – гр. Пловдив.

За допълнителна информация и справки се обръщайте към контактния център на дружеството на телефон 032/ 605 660.

Вярваме, че ако заедно обединим усилия, ще успеем да преодолеем кризисната ситуация. Гарантираме, че ВиК Оператор – гр. Пловдив ще вложи целия си професионализъм, за да задоволява нуждите на своите потребители.

От ръководството на ВиК Оператор – гр. Пловдив