Режим на водата в с. Нови Извор съгласно Заповед № 4/04.10.2021г, издадена от кмета на селото

„ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 4/04.10.2021г, издадена от кмета на с. Нови Извор е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Селото ще е без вода всеки ден от 08,00ч. до 16,00ч.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.