РЕЖИМА НА ВОДАТА В С.СОКОЛИЦА, ОБЩИНА КАРЛОВО

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 5/14.07.2021г, издадена от кмета на с. Соколица, е обявен режима на водата, поради намален дебит във водоизточника.

  • Спиране на водата от 21,00ч. до 06,00ч. сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.