РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ТОПОЛОВО

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 08-02-403/27.08.2020г., издадена от кмета на селото, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа, Без вода от 10,00 часа до 17,00 часа. Вода ще има от 17,00 до 21,00 часа, без Вода от 21,00 до 06,00 часа. до възстановяване на водните количества във водоизточника.