РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. КРЪСТЕВИЧ

"ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № РД 07-01/30.08.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Вода ще има сутрин от 06,00 до 10,00 часа  - долната граница на улиците на "Георги Василев", "Никола Ангелов", "Цветана Стаменова",  след обяд от 17,00 часа до 21,00 часа - горната граница на улиците на "Георги Василев", "Никола Ангелов" и "Цветана Стаменова".

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.