РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ДОЛНОСЛАВ

ВиК" ЕООД - гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 57/29.07.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Ще липсва  водоподаване всеки ден от от 22.00 ч. до 06.00 ч.