РЕЖИМ НА ВОДОПОДАВАНЕТО В С. ЧЕРВЕН

"ВиК" ЕООД гр. Пловдив съобщава, че съгласно Заповед № 8/28.07.2020г., издадена от кмета на селото е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника. Ще липсва  водоподаване всеки ден от 11.00 ч. до 17.00 ч. и от 22.00 ч. до 06.00 ч.