РЕЖИМ НА ВОДАТА В С.ДОЛНОСЛАВ

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 063/09.07.2021г, издадена от кмета на с. Долнослав, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Селото ще е без водоподаване в часовете 12,00ч. до 17,00ч. и от 22,00 часа до 06,00 часа сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.