РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-240/05.07.2022г, издадена от кмета на с. Тополово, е обявен график на режима на водата, поради започнал ремонт в речното корито / подмяна на довеждащ водопровод/.

Централно спиране на водоподаването от резервоар „Лещето“ вечер от 21,00 часа до 06,00 часа сутринта.

  • Пускане на водата  сутрин от 06,00 до 10,00 часа.
  • Централно спиране на водоподаването от резервоар „Лещето“ сутрин от 10,00 часа до 17,00 часа.
  • Пускане на водата  от 17,00 до 22,00 часа вечерта.

При необходимост от промяна на графика на режима на водата, населението ще бъде уведомено.