РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-280/12.07.2021г, издадена от кмета на с. Тополово, е обявен нов график на режима на водата, поради намален дебит във водоизточника и продължаващото засушаване.

  • Централно спиране на водоподаването от резервоар „Лещето“ вечер от 22,00 часа до 06,00 часа сутринта.
  • Пускане на водата  сутрин от 06,00 до 10,00 часа.
  • Централно спиране на водоподаването от резервоар „Лещето“ сутрин от 10,00 часа до 17,00 часа.
  • Пускане на водата  от 17,00 до 22,00 часа вечерта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.