РЕЖИМ НА ВОДАТА В С. ТОПОЛОВО, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 08-02-269/01.07.2021г, издадена от кмета на с. Тополово, е обявен режим на водата, поради намален дебит във водоизточника.

Вода ще има сутрин от 06,00 до 22,00 часа. Спиране на водоподаването от резервоар „Лещето“ ще е от 22,00 часа до 06,00 часа сутринта.

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.