РЕЖИМ НА ВОДАТА В ГР. ПЕРУЩИЦА

„Водоснабдяване и канализация“  ЕООД - гр. Пловдив съобщава на своите потребители, че съгласно Заповед № 346/27.11.2023г, издадена от кмета на община Перущица, е обявен режим на водата в гр. Перущица, поради намален дебит във водоизточника.

Режимът ще бъде в следния график:

Спиране на водоподаването в Ниска зона  20,00 ч. до 06,00 ч. 

  • Зоната обхваща улиците в карето на юг от ул. „Черни връх” на североизток до ул. „Цар Симеон 1-ви“ и на северозапад до кръстовището на бул. „Иван Вазов“ с ул. „Петко Каравелов” (включително)

Спиране на водоподаването във Висока зона  08,00 ч. до 20,30 ч. 

  • Зоната обхваща следните улици: 
  • ул. „Найден Геров”
  • ул. „Проф. К. Гълъбов”
  • ул. „Тоно Савов”
  • ул. „Радецки”
  • ул. „Яне Сандански”
  • ул. „Козлодуй”
  • ул. „Аспарух”

При задълбочаване на сушата е възможно да се премине на друг режим, при което населението ще бъде уведомено.

Дружеството се извинява предварително за създаденото временно неудобство.