РАБОТНО ВРЕМЕ НА 23.12.2022Г. и 30.12.2022Г.

„Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- гр. Пловдив уведомява своите клиенти, че на 23.12.2022г. (петък) и 30.12.2022г. (петък),  Дружеството ще работи с клиенти до 14:00 ч., поради профилактика и годишна инвентаризация.