ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Публикация в електронна медия от 07.11.2021 г.

Във връзка със статия в електронна медия, публикувана на 07.11.2021 г. бих желал да се възползвам от правото си на отговор и да оборя описаното в статията, като заявявам, че не отговаря на истината изнесената информация за сключен договор за охрана на обекти на „Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив и същите са били сключени без обществена поръчка.

Към момента е обявена процедура по ЗОП с предмет: „Въоръжена и невъoръжена охрана на обекти на „ВиК”  ЕООД - гр. Пловдив”. Открита е на 04.11.2021 г., като са спазени всички изисквания и разпоредби на ЗОП. До 16.11.2021 г. тече срок за подаване на оферти от участниците. Поръчката е за услуги по Приложение № 2 от ЗОП (охранителни услуги) и е на стойност попадаща в обхвата на чл. 20, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 182, ал. 1, т. 5 от същия.

Категорично не отговаря на истината твърдението, че вече има избран изпълнител в ОП.

Изискванията към участниците в състезанието са да са доказани професионалисти в областта, да са учавствали в ОП, да са изпълнили договорите си без претенции от страна на възложителя.

При проверка на досега действащата фирма, чийто договор изтича на 05.01.2022 г., са открити пропуски в работата й.

Цялата информация по тази поръчка е обществено достъпна на електронната платформа за обществени поръчки (ЦАИС).

Водоснабдяването е от дейностите с висока обществена значимост и висок риск. Изключено е да се правят компромиси по отношение на охранителните дейности на обектите и дейността на ВиК като цяло.

В тази връзка бе назаначен нов координатор по сигурноста в дружеството, работил повече от 30 г. в системите на МВР, доказал се като отличен професионалист.

Ръководството на „ВиК ЕООД - гр. Пловдив работи за интереса на гражданите при предоставянето и получаването на ВиК услуги и се разграничава от въвличането на дружеството в предизборни игри, каквото внушение прави публикация в електронна медия.

    С уважение,

  инж. Огнян Кулишев

  Управител на „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив