НАРУШЕНО ВОДОПОДАВАНЕ В ГР.АСЕНОВГРАД НА 09.11. 2017Г.

"ВиК" ЕООД гр.Пловдив уведомява жителите на гр.Асеновград, че днес 09.11.2017г. (четвъртък), поради превключване към нов водопровод при извършване на ремонтна дейност по "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежи" на ул."Княз Борис I-ви" от външна фирма-изпълнител, водоподаването в кв."Баба Тонка" и района около  МБАЛ Асеновград ще бъде нарушено до приключване на ремонтната дейност.